Soita meille: +1 800 789 50 12
Wordpress teema

3D-visualisointi – kuvituksen ja havainnollistamisen moniottelija

Valmistavan teollisuuden myynnissä ja markkinoinnissa tarpeet visualisoinneille ovat moninaisia.

Tarpeet eroavat riippuen valmistettavista tuotteista ja niiden käyttötarkoituksista. Myyntiprosessissa tulee vaihe, jossa tarvitaan visualisointeja, ja markkinointia on hyvin vaikea tehdä ilman havainnollistavia kuvia tai videoita.

Visualisointi voi tarkoittaa valokuvia ja videomateriaalia, mutta tiesitkö, että suunnittelijoiden tuottamista 3D-malleista voidaan myös renderöidä valokuvantarkkoja kuvia ja animaatioita? Entä tiesitkö, että se on myös kustannustehokasta?

Kuva on toteutettu 3DS MAX-ohjelmalla, 3D mallin pohjalta

Valmistavan teollisuuden kahdet kasvot

Valmistavan teollisuuden yritykset voidaan kärjistäen jaotella kahteen kategoriaan: Sarjatuotantona pientavaraa tai -materiaalia valmistavat yritykset ja suurikokoisia laitteita ainakin osittain mittatilauksena valmistavat.

Ensin mainittuun mahtuvat kaikki juomavalmistajista valaisinvalmistajiin ja autotehtaisiin . Jälkimmäiseen kuuluvat taas esim. telakat ja paperikonevalmistajat .

Toki myös päällekkäisyyttä on ja poikkeuksia sääntöön, mutta tämä tällaisena karkeana yleistyksenä. Koska teollisuuden haarat ovat keskenään monella tavoin kovin erilaisia, ovat myös visualisoinnin tarpeet erilaisia.

Yksi tuote, monta kuvaa

Pienempää tavaraa valmistavien yritysten myynti tapahtuu usein tuotekatalogien ja verkkokaupan kautta. Tai ainakin näitä käytetään tavaran markkinoinnin apuvälineinä. Tällöin visualisoitavaa tavaraa voi olla valtava. Valaisinvalmistaja voi valmistaa kymmeniä eri valaisimia ja jokaisesta on viisi erilaista vaihtoehtoa. Kaikkien näiden valokuvaamisessa on iso työ, mutta harva kuluttaja, yritysostaja tai jälleenmyyjä kuitenkaan hankkii mitään näkemättä tuotetta ensin.

Suurissa laitteissa tai järjestelmissä haasteet ovat luonteeltaan toisenlaisia: Myytävän ratkaisun toiminta, ominaisuudet tai edes käyttötarkoitus ei välttämättä avaudu asiakkaalle ilman visualisointia. Tai vaikka avautuisikin, on myyjän puheissa enemmän painoarvoa, kun tämä pystyy lisäksi esittämään ratkaisun toimintaa animaation avulla. Animaatioihin on myös mahdollista laittaa erikielisiä tekstejä tai -ääniraitoja.

Valokuvantarkkoja kuvia kädenkäänteessä

Mikäli valmistettava tuote tai ratkaisu on suunniteltu 3D-malleina, voidaan tästä mallista tehdä visualisoinnin avulla nopeasti suuretkin määrät valokuvantarkkoja kuvia.

Valaisinvalmistajan kohdalla renderöimällä saadaan nopeasti verkkokauppaan kuvat kaikista tuotteista, kaikissa tarjottavissa väreissä ja vielä useista eri kuvakulmista. Samoja kuvia voi hyödyntää myös esitteissä, verkkomainoksissa ja sosiaalisessa mediassa.

Visualisoinnilla voidaan pienellä vaivalla sijoittaa tuotteet myös sopivaan ympäristöön. Voidaan esittää miltä ne näyttävät mm. tilaajan tehdasympäristössä tai jälleenmyyjän display-telineessä.

Animaation voima

Renderöityjen animaatioiden tuottaminen on tietysti hieman vaivalloisempaa kuin still-kuvien, mutta senkään kohdalla ei puhuta ylitsepääsemättömän vaikeasta tai kalliista prosessista. Saatava hyöty joka tapauksessa on suurempi kuin nähty vaiva. Varsinkin kun puhutaan toiminnoiltaan monipuolisista ja kooltaan suurista laitteista.

Markkinoinnillisesta ja myynnillisestä näkökulmasta animaatiomuotoiset visualisoinnit jo toimitetuista laitteista ovat huomiota herättävä ja havainnollistava tapa esittää referenssejä. Asiakaskohtaamisissa 3D-kuvien ja videoiden avulla myyjä pystyy todentamaan, miten tuote ratkaisee ongelman ja tätä kautta osoittamaan ratkaisun käyttökelpoisuuden – jo ennen kuin fyysistä laitetta on edes valmistettu.

3D-visualisoinnin monet käyttötarkoitukset

3D-visualisoinnin hyödyntäminen kasvattaa suosiotaan ymmärrettävistä syistä: Koska tuotteet suunnitellaan useimmiten kolmiulotteisina, on näiden mallien visualisointi renderöimällä usein paljon nopeampaa ja kustannustehokkaampaa kuin valmiiden tuotteiden valokuvaaminen. Alkumateriaalin ei aina edes tarvitse olla 3D-malli. Jos sinulla on video tapahtumasta, jonka haluaisit esittää animaation keinoin ja niin, että tiettyä prosessia kuvataan tarkemmin ja lähemmin? Sekin onnistuu.

Tässä blogissa olen keskittynyt lähinnä 3D-visualisointien hyödyntämiseen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta, mutta näitä voidaan hyödyntää muissakin funktioissa. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet on helppo toteuttaa selkeästi hyödyntämällä 3D-visualisointia. Valokuvantarkka animaatio tai kuvasarja kertoo tarkemmin käyttäjälle, mitä tämän tulee tehdä verrattuna epämääräisiin huoltoräjäytyskuviin.

Meillä Deemecillä on kymmenen vuoden kokemus tuotteiden visualisoinnista ja animaatioista. Teemme visualisointia enimmäkseen teollisuuden laitteista, mutta olemme myös toteuttaneet visualisointeja erilaisiin tiloihin ja asuntoihin.

Katso kuvaa tai käy sen sisällä

VR (Virtual Reality) on tehnyt tuloaan ja pian se on kaikille tuttu juttu. 3D-visualisoinneissa ei tarvitse miettiä tuotetta tai isoa linjastoa pelkästään ruudulla tai esitteissä, nykyään on mahdollista katsoa visualisointeja myös VR-lasien kautta.

Tällöin käyttäjä pääsee näkemään tuotteen mittasuhteet sellaisina kuin ne todellisuudessakin ovat. Tuotetta pääsee tarkastelemaan eri puolilta ja näkökulmista, joka tekee kokemuksesta hyvin vaikuttavan. Jos yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kertoo VR-kokemus enemmän kuin tuhat kuvaa.

VR-toteutuksienkin kohdalla kustannukset ovat varmasti odotettua pienemmät, joten VR:n hyödyntämistä on syytä pohtia vakavissaan. Kutsu meidät Deemeciltä kylään, niin otamme lasit mukaan ja pääset kokemaan sen itse.

 

 

 

Mikäli olet kiinnostuneut tutustumaan tarkemmin 3D-visualisoinnoin mahdollisuuksiin, ota ihmeessä yhteyttä. Keskustelen asiasta mielelläni tarkemmin!

 

Ota yhteyttä